logo-ceip

SOL·LICITUDS TELEMÀTIQUES DEL 8 AL 16 DE JUNY

 

  • LES FAMÍLIES QUE TINGUEN NÚMERO DEPASSAPORT O NO TINGUEN DISPOSITUS PER REALITZAR LA SOL·LICITUD HAURAN D’ASSISTIR AL CENTRE AMB CITA PRÈVIA, A TRAVÉS DEL CORREU 12003432@gva.es

 

  • LAS FAMILIAS QUE tengan NÚMERO DE PASAPORTE O NO tengan dispositivos PARA REALIZAR LA SOLICITUD Deberán DE asistir A EL CENTRO CON CITA PREVIA, A TRAVÉS DEL CORREO 12003432@gva.es