logo-ceip

Tenim la satisfacció d’informar-los que la nova página web del col.legi estarà prompte a disposició de tots vostés, amb informacions importants per als membres d’aquesta comunitat educativa.

La nostra página web està pensada i dissenyada per a ser un lloc d’informació i comunicació, i s’esta fent amb molta il.lusió. Volem que siga una ferramenta útil i de fàcil accés, sense oblidar que som un col.legi d’Educació  Infantil i Primària.

Com bé saben, nombrosos centres posseïxen pàgina web, on ubiquen les activitats realitzades amb fotografies de les mateixes, i el nostre col·legi desitja igualar-se en estos processos de comunicació amb els familiars dels nostres alumnes.

Des del Claustre de mestres i l’Equip Directiu d’este centre, se vos sol·licita la vostra autorització per a ubicar les fotografies que amb caràcter didàctic s’han realitzat i es realitzaran als xiquets i xiquetes del centre, en les diferents  seqüències i activitats realitzades en el col·legi i fora del mateix en excursions, acompanyats pels seus Mestres en la majoria dels casos i en altres pels seus pares/mares,  per a pujar-les a la pàgina web del col·legi que es troba en construcció.

Si algú pensa que la seua fotografia no ha de ser publicada, està en el seu dret, i per tant, només notificar-ho en Secretaria, será prou per a excloure-la.

Una salutació i quedem a l’espera de la seua col.laboració en tot el que pensem que puga millorar la informació de la página web.

  Nules, febrer de 2012

LA DIRECCIÓ DEL CENTRE