logo-ceip

Objectius menjador

 

1. OBJECTIUS A DESPLEGAR


A.) GENERALS EN EDUCACIÓ ALIMENTÀRIA: conceptes, procediments i actituds.

 • Conèixer la necessitat d’alimentar-se
 • Desenvolupar hàbits i actituds saludables als alumnes en relació a la nutrició.
 • Crear i mantenir hàbits i actituds en relació a l’ higiene personal: rentar-se les mans abans i després de menjar, rentar-se les dents després de menjar..
 • Crear i mantenir normes i actituds positives que tenen que veure amb la convivència al menjador: parlar baixet, mantenir el menjador net, no alçar-se abans d’haver acabat de menjar…
 • Promoure l’adaptació dels alumnes a la diversitat dels menús.
 • Potenciar el consum d’aliments de menor acceptació ( verdures, els llegums, peix …)
 • Desenvolupar hàbits correctes de l’ús d’ instruments per a menjar.
 • Afavorir l’adquisició d’autonomia en el procés d’ingesta d’aliments.

B.) OBJECTIUS ESPECÍFICS

Conceptuals

 • Importància de menjar aliments variats per tenir un bon creixement i un correcte desenvolupament
 • Conèixer els menjars del dia
 • Distingir entre aliments necessaris i desaconsellables

De procediment.:

 • Preparació d’un menú adequat a l’edat/etapa de l’alumne/a
 • Preparació de la taula: coberts, tovallons, plats, pa i aigua al seu lloc
 • Transport amb cura dels aliments i estris
 • Utilització dels estris amb atenció i mesura.

Valors i actituds:

 • Prendre els aliments a casa o a l’escola donant-li la importància que es mereix per aconseguir un bon rendiment escolar
 • Rentar-se les mans abans i després de menjar
 • Mastegar els aliments sosegadament
 • No menjar aliments agafats de terra
 • Respectar els companys i companyes i el seu espai


C.) OBJECTIUS EN TEMPS LLIURE

 1. Aprofitar el temps lliure per realitzar la pràctica de jocs lliures i activitats pre-esportives no dirigides ni competitives
 2. Aprofitar el temps lliure per realitzar activitats dirigides i d’estudi
 3. Fomentar la participació, col·laboració i convivència en els jocs lliures i/o dirigits.

A més d’aquestes finalitats, hi ha tot un seguit d’objectius específics trimestrals que serviran per poder treballar i assolir els objectius generals del projecte del menjador.