logo-ceip

Menjador

El nostre objectiu és elaborar i aplicar un pla de funcionament de menjador escolar en concordança amb el projecte educatiu de l’escola.

El temps del migdia té tres finalitats bàsiques, que alhora són els tres objectius generals d’aquest espai de temps:

ALIMENTAR-SE significa menjar responent a la necessitat d’aportació de nutrició que el xiquet o xiqueta necessita, i no menjar qualsevol cosa, sinó menjar salut, menjar cultura i menjar convivència. Fer evolucionar l’acte de menjar de la simple satisfacció d’una necessitat fisiològica a un acte plenament humà, conscient i reparador del desgast físic i psíquic que ocasiona l’activitat escolar diària.

L’equilibri entre la necessitat de ruptura lúdica enfront de l’esforç intel·lectual fet al matí i la necessitat de relaxació, pau i bona predisposició vers el treball intel·lectual de la vesprada. Descansar i relaxar-se no resulta feina fácil per als xiquets i xiquetes però, tanmateix, és un requisit imprescindible per al rendiment intel·lectual i emocional i per al desenvolupament harmònic de la personalitat.

APRENDRE. Les hores del migdia són un espai d’aprenentatge, d’educació de la vida quotidiana i de les pautes de convivència social, en el qual es poden assolir coneixements, practicar hàbits i habilitats i desenvolupar actituds i valors.