logo-ceip

Segona fase Xarxa llibres

Estimats pares i mares:

Per desenvolupar la segona fase de Xarxa Llibres.

Els pares/mares/representants legals o tutors, una vegada entregat els llibres a l’AMPA, hauran de realitzar els següents tràmits:

1r- Omplir la sol·licitud telemàtica en la següent adreça:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18095&version=amp

2n- Presentar la sol·licitud al Centre.

Tots aquells que no hagen participat en Xarxa Llibres, ho podran realitzar per al proper curs, entregant els llibres i omplint la sol·licitud telemàtica, a la següent adreça:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094&version=amp

Després es presentarà la sol·licitud al Centre.

Més informació: http//:xarxa llibres.edu.gva.es