logo-ceip

Llistat de baremació d’ajudes assistencials

Al tauler de secretaria està el llistat de la baremació d’ajudes assistencias del menjador escolar per al curs 2017-2018