logo-ceip

Informació a les famílies

A continuació recordem horari d’Octubre fins a Maig:

Matí: de 9:00 a 12:30h

Vesprà: de 15:00 a 16:30h

Menjador: de 12:30 a 15:00h