logo-ceip

ENTREGA DE LLIBRES CURS 2017-2018

ELS PRÒXIMS DIES 11, 12 I 13, EN HORARI DE 9 A 13:00 ES REALITZARA L’ENTREGA DELS LLIBRES. I AMB ELS SEGÜENTS TORNS D’ENTREGA:
DILLUNS P3, P4 I P5
DIMARTS 1º 2º 3º
DIMECRES 4º,5º I 6º
EL PAGAMENT DELS LLIBRES QUE CORRESPONGA ES PODRÀ REALITZAR EN EL MOMENT AMB TARGETA BANCÀRIA, O AMB INGRÉS BANCARI.
EL PREU DELS LLIBRES ESTARA PUBLICAT EN EL TAULER D’ANUNCIS DE l’AMPA
Nº compte bancari: ES21 3135 7482 83 2720004633
L’ESCOLA VESPERTINA, COMENÇARA EL MATEIX DIA 11 EN HORARI DE 15:00 A 17:00
L’ AMPA CEIP JAUME I