logo-ceip

Curs 2020-2021

Estimades famílies:

La setmana que ve donem la benvinguda al nou curs 2020 – 2021, amb una “nova normalitat”. Des de l’equip directiu estem fent tot el possible per aconseguir que els vostres fills i filles puguen tindre el millor curs possible amb totes les garanties de seguretat, seguint les recomanacions de la Conselleria d’Educació i de la Conselleria de Sanitat.

La situació excepcional que estem vivint per el COVID-19 fa que Conselleria d’Educació haja determinat una sèrie de mesures que cal complir en tots el centres educatius. Sabent que és una situació molt excepcional i que només es mantindrà mentre així ho recomanen les autoritats sanitàries. Seguint les instruccions de principi de curs del 17 de juliol de 2020 de la Conselleria
d’Educació el nostre centre ha organitzat el curs de la següent manera:

 

  • D’INFANTIL A 2n PRIMÀRIA tindrem grups de convivència estables o grups bambolla, amb un màxim de 22 alumnes. En aquests grups no cal que mantinguen distància entre ells ni amb el mestre tutor. Entraran els especialistes per a donar classe sempre amb mascareta i respectant la distancia de 1,5 m. El tutor estarà al mateix temps en classe. En infantil hi haurà 4 grups (2 de 3 anys, 1 de 4 anys i 1 de 5 anys). En 1r hi haurà 2 grups i en 2n un grup.

 

  • DE 3r A 6é DE PRIMÀRIA hi haurà grups de distància. Segons la capacitat de les aules per tal de respectar el 1,5 metres entre ells i el tutor o
    mestre especialista. En 3r i 6é hi haurà 2 grups per curs i en 4t i 5é sols un grup per curs. En aquests grups podrà entrar el mestre especialista (sense ser necessària la presència del tutor) amb mascareta. Els alumnes han de durla sempre que no estiguen asseguts a la taula de la classe.

 

Han de dur la mascareta tots el alumnes?

Tots els alumnes han de dur OBLIGATÒRIAMENT la mascareta a les entrades i eixides, també quan van pels espais comuns.

  • En els grups bambolla no serà obligatori portar-la dins la classe ni en l’espai de pati delimitat.
  • En els grups de distància no la portaran mentre estiguen asseguts a la cadira.

 

Cal que tot l’alumnat porte una bossa de paper, tela o sobre amb el nom ficat per a guardar-la.

 

Com seran les entrades i les eixides del centre?

Les entrades i eixides seran escalonades i entraran per portes diferents. Es faran les files dins del centre respectant la distancia de 1,5 m en les marques que estaran senyalitzades.
Els pares i mares no podran entrar al centre.

Podran compartir material?

  • En els grups bambolla podran compartir el material i jocs.
  • En els grups de distància els alumnes no podran compartir el material.Cada xiquet haurà de portar el seu propi material.

Les fonts estaran tancades per tant portaran la seua pròpia ampolla d’aigua amb el nom.
En les aules disposaran de gel hidroalcohòlic, paper de mans, papereres ambpedal per als mocadors, així com líquid per a la desinfecció de les taules.

 

Com funcionarà el menjador?

Es mantindran els mateixos grups que en la classe.
En el menjador menjaran els alumnes d’infantil i de primer de primària en dostorns, respectant la distancia de 1,5m entre els grups.
La resta d’alumnes menjaran en les seues respectives aules, amb un monitor pergrup. Hem augmentat el nombre d’educadors.

 

Podran entrar els pares al centre?

S’evitarà entrar al centre. Per tal de comunicar-se amb direcció, secretaria, tutories es farà mitjançant el telèfon 964 73 87 40, correu electrònic:

12003432@gva.es, web família, així com l’agenda.

Es important que demanen cita prèvia.

 

S’ha de prendre la temperatura?

Tots els matins cal prendre la temperatura abans d’eixir de casa al seu fill o filla. Si té febra no pot assistir a escola ni donar-li cap medicament per a baixar-la, ja
que si li puja durant el temps d’estada a l’escola Sanitat confinarà a tot el grup. Quan es detecte un alumne amb febra o símptomes compatibles amb COVID 19
serà acompanyat a un aula d’aïllament i començarà el protocol anti-covid.

És important que abans de començar les classes comenteu aquestes mesures amb els vostres fills i filles per a que tots pugam afrontar aquesta situació el millor possible.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

L’equip directiu