logo-ceip

Comunicació amb l’ AMPA del CEIP Jaume I

A/A Direcció del CEIP JAUME I de Nules,

A continuació vos informem de l’adreça de correu electrònic, número de telèfon i canal
de telegram que tenim a disposició de les familíes per part d’esta AMPA.

644589538
ampajaimeinules@gmail.com 
https://t.me/ampajaumeinules — Telegram

Moltes gràcies,

ROSENDO GARCIA SALVA
President AMPA Jaume I Nules

 

COMUNICAT DIRECCIÓ