logo-ceip

Bases ajuda de llibres

Bases de les ajudes destinades als ajuntaments o entitats locals menors per fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular.

Ordre_llibres