logo-ceip

Avis previsió meteorològica

A la vista de les previsions meteorològiques i per precaució, l’Ajuntament de Nules ha decidit SUSPENDRE LES CLASSES en els centres educatius del municipi per demà divendres 13 de setembre del 2019. El que es comunica als efectes oportuns. Anirem informant de qualsevol novetat a través dels canals oficials de l’Ajuntament