logo-ceip

Anunci Jornada Contínua

Estimades famílies.

Com molt de vosaltres recordareu l´any passat es va fer una consulta per al canvi de modalitat horària: JORNADA CONTÍNUA (eixint favorable el canvi a la jornada contínua).

Amb aquest resultats i amb la normativa vigent Ordre 25/2016 de 13 de juny de la Conselleria d´Educació, Investigació , Cultura i esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i autorització d´un pla específic d´organització de la jornada contínua en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle educació infantil, primària i especial de la Comunitat Valenciana. Ens agradaria recollir més informació per tal de, donat el cas, organitzar-lo i donar resposta, al màxim, a les diferents situacions personals i familiars, ja que pensem que es poden millorar algunes coses.

Una vegada aprovat en el Consell Escolar del dia 12/12/2016 la iniciació del procés per a la modificació de la jornada escolar:

us convidem a plenar el qüestionari següent(cal plenar un full per fill escolaritzat)i que el torneu al tutor/a abans del dia 20 de desembre . Sabem la gran quantitat d´opinions que hi ha al voltant d´aquest tema i esperem tots/es pleneu el full per tal de tindre els màxims punts de vista possible.

Amb aquesta informació

Gràcies per la vostra col·laboració.

Enquesta