logo-ceip

Admissió matricula

Estan disponibles els documents oficials de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. En el primer document trobem la Resolució i en el segon Correccions d’errors de la resolució.


Están disponibles los documentos oficiales de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. En el primero documento encontramos la Resolución y en el segundo Correcciones de errores de la resolución.

 

RESOLUCIO_ADMISSIO_15_DE MAIG

CORRECCIO_ERRORS_ADMISSIO_15_DE MAIG