logo-ceip

ADMISSIÓ CURS 2021-2022

Esta setmana van publicar al DOGV el procediment per a tramitar l’admissió per al pròxim curs.
Serà de manera telemàtica a través de telematricula.es
(https://portal.edu.gva.es/telematricula/) on accedireu al portal web on es pot tramitar.

Per a infantil i primària la data començarà el 25 de maig fins al 2 de juny de 2021.

Per a aquest procés serà necessari LA CLAU D’ ADMISSIÓ, que es podrà obtindre el dia que s’inicia el procediment (25 de maig).

Com obtenim aquesta CLAU?
a) Si la persona sol·licitant disposa de DNI. S’obtindrà mitjançant
la següent combinació:
– Número de DNI pare, mare o tutor legal.
– Número de suport (número IDESP codi de 9 lletres i números que hi ha al DNI).
– Data de naixement del sol·licitant.
– Direcció de correu electrònic.
b) Si la persona sol·licitant disposa de NIE, targeta d’estranger o permís de residència. S’obtindrà mitjançant la següent combinació:
– NIE del pare, mare o tutor legal.
– Número de suport (número IXESP codi inclòs en les targetes i
permisos de residència).
– Data de naixement del sol·licitant.
– Direcció de correu electrònic.
c) Si disposen d’un altre document diferent hauran d’acudir al centre de primera opció on podran obtindre una clau d’admissió.
Enllaç al DOGV: http://dogv.gva.es/datos/2021/05/10/pdf/2021_4975.pdf
Poden trobar més informació al següent enllaç:
https://ceice.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=947616